ბაღის/ვენახის ტექნიკური აღჭურვა

  • ბაღების, მათ შორის კენკროვანი და ვენახების გაშენებისათვის აუცილებელ კონსტრუქციებს;
  • სეტყვის ან/და წვიმის საწინააღმდეგო სისტემების მონტაჟს;
  • წვეთოვანი სარწყავი სისტემების მონტაჟს;
  • იტალიური და ჰოლანდიური სანერგეებიდან ნერგების იმპორტირებას
     

სხვა სურათები

პარტნიორები

ვრცლად

დამზადებულია იდია დიზაინ ჯგუფის მიერ